วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เทคนิคการส่งภาพขาย

ก่อนอื่น มารู้จัก กับ Photostock ก่อนนะครับ Photostock หรือ มีบางคนก็เรียกว่า Microstock ซึ่งนั่นการคือ การขายภาพ ผ่านตัวแทน โดยการที่เราอัพโหลดภาพ เพื่อสร้างเป็น Portfolio หรือหน้าร้าน ไว้กับ ตัวแทนนั้น ไม่ว่าจะเป็น Shutter stock, Istock หรือ fotolia เป็นต้น

วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อ่านภาพถ่ายให้เหมือนการอ่านหนังสือ

ถอดความจาก บทความ เรื่อง How to Read A Photograph Like a Book

คุณอ่านภาพถ่ายอย่างไร ?  เมื่อช่างภาพมืออาชีพมองภาพที่ถ่ายโดยช่างภาพท่านอื่น. คุณคิดว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ในใจ ? คุณอยากรู้ไหมว่ามืออาชีพคิดอย่างไร ? คุณต้องการรู้วิธีการอ่านภาพถ่ายใช่ไหม ?